Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Nguyễn Thánh Ngã's Blogtho

Gửi bởi thicalata, 15 September 2007 - - - - - - · 463 Lượt xem
Thơ
...Ôi trời xanh yêu dấu

Gửi bởi thicalata, 12 September 2007 - - - - - - · 446 Lượt xem
Thơ
...thế giới thằng chăn vịt

Gửi bởi thicalata, 02 October 2006 - - - - - - · 278 Lượt xem

THẾ GIỚI THẰNG CHĂN VỊT                                                    “...bớ thằng chăn vịt...”

                                                     *Tiếng chim chăn vịtNhư...


em đến không mùa thu

Gửi bởi thicalata, 02 October 2006 - - - - - - · 319 Lượt xem

EM ĐẾN KHÔNG MÙA THU

·        tặng Thủy TiênTháng tám màu ve chai xanh biếc

nắng cũng xanh màu cốm nhớ đầy hồn

anh đang đi hay là em đang đến

[font="Times New...


thung lũng tinh yêu

Gửi bởi thicalata, 02 October 2006 - - - - - - · 271 Lượt xem
Thơ
THUNG LŨNG TÌNH YÊUAi đặt tên cho thung lũng

cho tình yêu lên ngôi ?Có phải tình là dòng nước mắt

chảy mòn mà thành thung sâu...

[font="Times New...


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung