Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Tiền Là Gì

Gửi bởi Hoanghai11, 12 March 2018 - - - - - - · 65 Lượt xem

Tiền Là Gì Có tiền kẻ ngóng người trông
Hết tiền dẫu chợ có đông cũng buồn
Tiền gây nên mọi cội nguồn
Nó sẽ đem lại... vui buồn cho ta...

Tiền như là một con ma
Nếu không cẩn thận, gây ra nghiệp trần
Khi tâm ma đã đến gần
Tiền sẽ thao túng... dần dần hoại tâm.

Tiền như tên giặc ngoại xâm
Lấn chiếm phá phách, gây mầm tiếp theo
Đừng quá...

Hình ảnh

4 người đang xem

0 thành viên, 4 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Công Ơn Trời Biển

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung