Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Nhân Tài Mai Một

Gửi bởi Hoanghai11, 13 June 2019 - - - - - - · 23 Lượt xem

Nhân Tài Mai Một Nhiều người rõ ràng có tài
Nhưng bị bức ép, chẳng ai cần mình
Là do thân thế khai sinh
Không quyền không thế, bị khinh đói nghèo.

Học hành đậu đạt vèo vèo
Không tiền chạy việc, như bèo trôi sông
Đành lòng phải đi làm công
Làm sao phát triển, tương đồng khả năng.

Có người thiên phú tài năng
Ra công sáng chế, cho rằng làm sai
Sau cùng đành phải chạy dài
T...

Hình ảnh

12 người đang xem

0 thành viên, 12 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Thư Gửi Mẹ

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung