Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Tu Là Gì

Gửi bởi Hoanghai11, 18 October 2018 - - - - - - · 138 Lượt xem

Tu Là Gì Tu là thương lấy chính mình
Đừng nuôi hy vọng, cầu vinh cầu tài
Tu là biết lỗi sữa sai
Quay về Chánh Pháp, vị lai An lành.

Tu là tâm tánh khởi sanh
Từ bi hỷ xã, Đạo thành Chân như
Tu là loại bỏ tật hư
Dụng tâm hướng thiện, lòng từ lớn lên.

Tu là công đức vững bền
Cầu mong giãi thoát, ơn Trên Độ trì
Tu là tìm đúng đường đi
T...

Hình ảnh

4 người đang xem

0 thành viên, 3 khách, 0 ẩn nick


Bing (1)

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Khóc thầm

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung