Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Trọng Đạo

Gửi bởi Hoanghai11, 02 June 2018 - - - - - - · 59 Lượt xem

Trọng Đạo Ở đời có ghét có thương
Có buồn có giận, nên vương khổ sầu
Nếu ta giác ngộ hiểu sâu
Biết buông biết bỏ, buồn sầu tiêu tan.

Con người sống trên trần gian
Tham lam chồng chất, giang san khó dời
Nhiều khi máu đổ lệ rơi
Vì tiền lắm kẻ, Đạo đời bất phân.

Có người hại cả người
Chỉ vì lợi nhuận, bản thân của mình
Để rồi đánh mất...

Hình ảnh

10 người đang xem

0 thành viên, 10 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Hương cao nguyên

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung