Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Nghiệp Trần Gian

Gửi bởi Hoanghai11, 20 September 2018 - - - - - - · 120 Lượt xem

Nghiệp Trần Gian Nếu khổ, nhưng vẫn biết tu
Phước đức tăng trưởng, mây mù tiêu tan
Mai sau đời hết cơ hàn
Cuộc sống tươi đẹp, Trời ban phước lành.

Nếu giàu không chịu tu hành
Tham lam ích kỷ, trở thành ác nhân
Thì sẽ chuốc Nghiệp vào thân
Sau này trả gấp nhiều lần khi gieo.

Vậy nên bất kể giàu nghèo
Cuối cùng cũng chẳng, mang theo được gì
T...

Hình ảnh

7 người đang xem

0 thành viên, 7 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Lục bát Việt nam

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung