Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Bán Mèo

Gửi bởi Hoanghai11, 24 August 2019 - - - - - - · 30 Lượt xem

Bán Mèo Thương thay số phận đói nghèo
Bần cùng nên phải, bắt Mèo bán đi
Nhà nghèo chẳng còn thứ chi
Bán đôi Mèo nhỏ... cũng vì miếng ăn.

Đời người lắm cảnh khó khăn
Già rồi vẫn khổ, vẫn lăn ra làm
Chân rung sức yếu bất kham
Muốn lo chẳng được, muốn làm không xong.

Nhìn nhà ... từ ngoài vào trong
Tài sản quí nhất, đi tong hết rồi
Chỉ còn Mèo nhỏ một đôi
Cũng đàn...

Hình ảnh

11 người đang xem

0 thành viên, 11 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Về thăm quê

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung