Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Phước Phần Về Ta

Gửi bởi Hoanghai11, 06 October 2017 - - - - - - · 77 Lượt xem

Phước Phần Về Ta Khi người quá trọng đồng tiền
Thì sẽ đánh mất, tánh hiền lương tâm
Nên dẫu đời có thăng trầm
Cũng nên chú trọng, lương tâm làm người.

Tiền gieo tiếng khóc tiếng cười
Là phước hay tội, do người tạo ra
Tâm có tâm thiện tâm ma
Tâm ý không tốt, gây ra nghiệp trần.

Gieo phước ắt sẽ có phần
Tu nhân tích đức, dần dần giàu sang
Phư...

Hình ảnh

61 người đang xem

0 thành viên, 61 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Về thăm quê

Google Shared Items

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung