Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng ký

- - - - -

Vậy Là An Nhiên

Gửi bởi Hoanghai11, 12 August 2017 · 87 Lượt xem

Vậy Là An Nhiên
Kiếp người ngắn ngủi mà thôi

Đừng gieo nghiệp xấu, để rồi khổ thân
Luân hồi nhân quả xoay vần
Gieo gì gặt nấy ... không cần phải lo.

Nhân quả nào phải xin cho
Có gieo có hưởng, đói no do mình
Vạn vật giữa chốn ba sinh
Luân hồi mà đến... tái sinh cùng đường.

Dưới bóng Chư Phật Mười Phương
Tâm lành hành thiện, xót thương muôn loài
Công đức chuyển tới tương lai
Ta tạo ta hưởng... dài dài về sau.

Mai này đời hết khổ đau
Sanh miền Cực lạc, thắm màu Từ bi
Sống đời không lo nghĩ gì
Tự Do Tự Tại... vậy thì An nhiên !

12.08.2017
HOANGHAI


Hình ảnh

11 người đang xem

0 thành viên, 10 khách, 0 ẩn nick


Bing (1)

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Mùa Thu Nhớ Cha

Google Shared Items

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung