Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng ký

- - - - -

Tâm Ý Tạo Phước

Gửi bởi Hoanghai11, 28 March 2019 · 111 Lượt xem

Tâm Ý Tạo Phước Bụi trần bán níu thân ta
Nếu không gội rửa, thoát ra không thành
Tham lam quyền quí lợi danh
Phước đức hao tổn, mong manh mạng mình.

Nếu ta ăn ở thật tình
Biết gieo giống tốt, nẩy sinh phước lành
Biết nghĩ thương xót chúng sanh
Giúp người gian khó, Đạo thành Chân như.

Biết nhẫn nuôi dưỡng tâm từ
Dõi theo Chánh Pháp, sáng như trăng Rằm
Công đức lớn theo tháng năm
Phúc phần lưu giữ, muôn năm vẫn còn.

Một lòng một dạ sắt son
Tu tâm dưỡng tánh, gieo bòn phước duyên
Dụng tâm ăn ở thảo hiền
Phước đức lớn mạnh, An nhiên muôn đời.

28.03.2019
HOANGHAI
Hình ảnh

6 người đang xem

0 thành viên, 6 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Nhân và Quả

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung