Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    7
  • comments
    0
  • views
    4,752

About this blog

nét đẹp bình minh sáng tạo mãi mãi

Entries in this blog

 

tho

HAÏT SÖÔNG BAÁT TAÄN     In ít boàng beành   phôn phôùt nuùi   theá maø xanh soùng bieác   bieån maát em   ñöøng voã heát tia nhìn veà anh     moät chaám ban mai   trong vaét laï   theá maø soi long lanh   taâm hoàn em   haït söông baát taän     baàu trôøi nhöõng yù raïng ñoâng   chöïc vôõ   laø em –tia naéng sôùm   cong moâi hoàng thöùc daäy   hoân vaøo nieàm vui xanh     nieàm baát chôït trong treûo   cuûa tieáng deá ngaùi nguû ñeâm qua   coøn mô chuùt maàm non coû daïi …

thicalata

thicalata

 

Những ý nghĩ chưa kịp đặt tên

Cánh cửa, tia nắng sớm làm bật tung những ý nghĩ ngoằn ngoèo những ý nghĩ chưa kịp đặt tên … đã vội pha loãng nỗi buồn   Một giọt buồn. Thôi ư! Hãy giữ lấy. Đừng vội vứt qua cửa sổ có thể một giọt buồn nào đó sẽ làm dịu nhẹ trái tim cuộc sống bề bộn những đau khổ và hạnh phúc   Tôi buồn. Và em buồn là một niềm vui mới sẽ làm lãng mạn những sớm mai sương ướt gót thiếu nữ   Tôi muốn mở toang cánh cửa đặt lên mặt bàn nỗi buồn trong vắt như nụ cười bắt chợt của tĩnh vật đầy đặn dâng lên mùi

thicalata

thicalata

 

Ôi trời xanh yêu dấu

Có gì đeo đẳng đâu chỉ những giọt sương và những cành khô bàn tay bíu bầu trời xanh ngắt cơn gió đêm mang đi chút úa vàng bất cẩn rụng vèo khoảng trống chiếc lá lặng câm   Đường gân nâu rơi vào ẩm mục không còn chiếc cuống không còn một niềm xanh che nắng biết hỏi nơi đâu những giọt thanh âm bất tận đã lặn vào trùng trùng gió cuốn vào đại ngàn hột mưa   Tiếng chim và ngọn gió không có gì ghê gớm người ta thường coi thường nó khi chẳng có điều gì   Người ta không tin lắm chiếc lá lại có thể

thicalata

thicalata

 

Những gã cua đồng hát rong

Trong chiếc giỏ bà tôi những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt khiến cánh đồng bật khóc   Nỗi nhớ như nếp nhăn hằn lên buổi chiều váng phèn vây quanh từng gốc rạ nơi bàn chân tôi dẵm phải tuổi thơ mình vệt bùn loang dày như kỉ niệm và hoàng hôn bà tôi khom xuống chân trời   Hoa cỏ tím như ngọn đèn rưng rức soi bước cua đồng bò ngang đo nỗi đau mùa vụ sau từng nhát cuốc cánh đồng hạ sinh   Mùa màng giờ đây những chiếc hang trơ trọi tôi thọc đầy cá

thicalata

thicalata

 

thế giới thằng chăn vịt

THẾ GIỚI THẰNG CHĂN VỊT     “...bớ thằng chăn vịt...”   *Tiếng chim chăn vịt       Như một gã thất tình   Thằng bù nhìn nhìn rách tả tơi   Cánh đồng giờ không cần ai canh giữ lũ chim       Hạt lúa rụng nằm nghe cua cáy vẽ bùa   Thằng chăn vịt cắm cây sào cao vút   thống lĩnh đám ruộng cho bầy vịt của mình       Nó và thằng bù nhìn không nhận ra nhau   trong vẻ thờ ơ cố hữu...       khi bầy

thicalata

thicalata

 

em đến không mùa thu

EM ĐẾN KHÔNG MÙA THU   · tặng Thủy Tiên       Tháng tám màu ve chai xanh biếc   nắng cũng xanh màu cốm nhớ đầy hồn   anh đang đi hay là em đang đến   mà màu thu chầm chậm vàng hồ Gươm       Em đến không để thơ ngầm trắc ẩn   Em đến không hay là ý nhung buồn…       Để anh biết mùa trong em se lạnh   giọng đầu thu cay cay   giữa phố Phái hao gầy   em đến không anh đang về Hà nội   đã hẹn nhau sao em nỡ nghi tâm…       Ngách phố ngàn năm còn nhớ Nguyễn Du   em tìm anh trong mưa dầm lục bát

thicalata

thicalata

 

thung lũng tinh yêu

THUNG LŨNG TÌNH YÊU       Ai đặt tên cho thung lũng   cho tình yêu lên ngôi ?       Có phải tình là dòng nước mắt   chảy mòn mà thành thung sâu...   có phải yêu là cả tin ngọn núi   đổ hoài nghi xuống lũng sương mù...       Thung lũng,   nơi bàn tay anh dịu dàng   dìu em xuống hoang sơ hồ xanh biếc       Anh có nghe tiếng lá kim xao xuyến   Khi hàng thông ôm ấp ngọn đồi...       Kìa Langbian,   Trời chôn hai nấm mồ cao ngất   Một tình yêu lặng lẽ ở bên nhau !       Tình yêu ơi !   suối có thể gà

thicalata

thicalata

Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...