Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    18,297

Vu Qui

Sign in to follow this  
islinhnguyen

411 views

Vu qui rộn rã tiếng cười,

Thanh âm trầm bỗng chúc mừng tân nương.

Che dòng châu rớt động sương,

Song thân từ tạ bước con lui dần.

Ngoảnh đầu dừng bước trước sân,

Xe hoa trực sẵn đón chờ nàng dâu.

Người lê chân bước âu sầu,

Không gian lắng động sắc màu thời gian.

Vòm hoa thanh tú hai hàng,

Mỉm cười nuốt ngược sương rơi vào lòng.

Tân lang có thấu đôi dòng,

Mong người mở rộng cánh tay nâng hồng.

 

SG 11032011

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...