Jump to content
  • entries
    8
  • comments
    5
  • views
    16,552

Huyễn - Gia Cát

Sign in to follow this  
Thơ Trẻ

1,025 views

Tôi đang bay trên bầu trời huyễn hoặc

Nhặt vu vơ tự say khướt tâm hồn

Gom vụn dại lót đường bình minh tới

Góp chân tình làm hành lý yêu thương

Tự xếp lòng với muôn nỗi vấn vương

Xoa đau khổ bằng môi cười nửa miệng

Tôi thấy mình cùng lơ lửng liệng

Với đàn chim và tôi ...cũng líu lo...

 

Nguồn: Trang thơ Giacát

Sign in to follow this  


1 Comment


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...