Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    18
  • comments
    19
  • views
    21,454

Hư không

Sign in to follow this  
TỐ TRINH

1,074 views

Đừng khuấy buổi sáng của tôi bằng những câu hỏi

Chếnh choáng đầu sau một đêm giông

những mộng mị, toan tính, hơn thua rất đời

Ngày sẽ lại trôi như vốn là như thế

Ích gì những so đo, tị hiềm, ganh ghét

Mà người ta gom, giữ cho đầy

Ừ thì thôi, túi lòng sâu đến vậy

Buông tay ra sợ mất cả những thứ chưa cầm, nắm...

một lần.

Sign in to follow this  


2 Comments


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...