Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    21
  • comments
    3
  • views
    18,958

VÓ NGỰA PHAN THÀNH

duonghoanghuu

423 views

Tôi theo vó ngựa qua cầu

Về Phan Rí phủ bể dâu với người

Mùa thu me treo quả rồi

Chờ ai cong cớn những lời chanh chua

Bỏ quên áo trắng trường xưa

Mùa thu về chợt đón đưa nỗi buồn

Phan Rí thành, Phan Rí thành

Sân trường mưa nắng một nhành hoàng lan

Trăng chiều neo ngã ba sông

Rạc rời vó ngựa gõ mòn tà dương

 

 

 

* Phan rí thành xưa là Hoà Đa phủ có dòng sông Luỹ chảy ra cửa biển tạo thành Phan rí cửa.0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...