Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    19
  • comment
    1
  • views
    16,785

Thương Phận Hồn Bướm Thân Sâu

Hoàng Kỳ

1,488 views

blog-0697769001383302072.jpg

Thương Phận Hồn Bướm Thân Sâu

*<.>*

Hận đời trai mang kiếp lẳng lơ

Sáng lãng tử tối là nữ nhi

Thân người như thể hoa xuân

Trên cành còn thắm, hóa bùn khi rơi

Tiếng nghe bạc bẽo trong đời

Chịu lời khinh bỉ, chịu lời đắng cay

Ai thương ai tiếc phận này

Ai nào thấu hiểu, hồn nàng trinh nguyên

Đêm đêm tựa cột giữa giời

Tay nâng chén ngọc, lụa là thướt tha

Dập dìu ong bướm làng chơi

Hả hê cho kiếp, là Ngài là Cô

Say sưa lạc cảnh phiêu bồng

Giậc mình tỉnh giâc, hai hàng lệ tuôn

Thương thay cho phận "bướm sâu"

Oán trời sao nỡ, để người thế kia?

Tặng bạn tôi!!!!!!

Hoàng Kỳ

(31/11/03)0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...