Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    379,219

Chiếc Lá Bồ Đề

Hoanghai11

561 views

blog-0091962001390351006.jpgLá xanh có lúc úa vàng

Thay da đổi thịt... mịn màng biến đi

Chỉ còn đọng lại rằn ri

Gân gốc nhăn nhó, có khi héo tàn !

 

Con người sống trên trần gian

Cũng như chiếc lá... hợp tan một thời

Hết duyên hết phận lìa đời

Xa cành xa cội... lá rời khỏi thân.

 

Cao sang giữa chốn hồng trần

Là đang được hưởng, phước phần kiếp xưa

Nghèo hèn giãi nắng dầm mưa

Phận người hết phước, mắm dưa qua ngày.

 

Trú thân trên cõi đời này

Vương đầy cát bụi, tháng ngày trần luân

Người giàu cũng chẳng yên thân

Kẻ nghèo bươn trãi, mỏi chân gối mòn.

 

Tiền của rồi cũng chẳng còn

Tu tâm tích đức, vuông tròn mới an

Giác ngộ thoát khỏi lầm than

Thân tâm an lạc... Phật ban phước lành !

 

01.2014

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...