Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    379,219

Xuân Về Nhớ Mẹ Cha

Hoanghai11

306 views

blog-0478533001390708167.jpgNhiều đêm lệ ngắn lệ dài

Lòng con nhớ Mẹ... miệt mài tìm đâu

Nhớ thương mang nặng nỗi sầu

Ân tình mậu tử, nặng sâu nhất đời.

 

Dẫu con đi mọi phương trời

Lòng con vẫn nhớ, những lời Mẹ khuyên

Tuy rằng Mẹ đã về thiên

Muôn đời con cháu, thảo hiền nhớ ơn.

 

Tình Mẹ chẳng gì lớn hơn

Công Cha biển rộng, cao sơn khó bì

Muôn đời con cháu khắc ghi

Sinh thành dưỡng dục... Dẫu đi phương nào.

 

Nhớ thương mắt lệ tuôn trào

Tâm hương con gửi... theo vào gió mây

Bay đi khắp nẻo đó đây

Tới bên Cha Mẹ... tràn đầy nhớ thương !

 

Xuân Giáp Ngọ

2014

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...