Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    377,401

Vì Sao Ta Khổ

Hoanghai11

414 views

blog-0563172001414718999.jpgNgười thì khổ vì khó khăn

Tối ngày vất vả, kiếm ăn qua ngày

Kẻ thì tình phụ đắng cay

Đòi sống đòi chết... đoạ đày tấm thân...

 

Âu là nhân quả xoay vần

Từ trong vô thỉ... nợ nần tới nay

Nên giờ mới gặp đắng cay

Mà ta chẳng biết... nợ này do đâu ?

 

Nhiều người bệnh tật âu sầu

Kêu trời oán đất... nguyện cầu than van

Nhưng nào hết cảnh gian nan

Chính do duyên nghiệp... chưa tan nợ trần...

 

Bởi vậy ta nên chuyên cần

Sám hối tu sửa ... dần dần sẽ An...

Sống An lạc, chết Niết Bàn

Ấm êm Hạnh phúc... chứa chan mặn nồng...!

 

30.10.2014

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...