Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,150

Ánh Sáng Từ Bi

Hoanghai11

404 views

blog-0008343001445039493.jpegCam Lâm có Chùa Bảo Quang

Sư Cô Nhuận Ý, mở mang Đạo Vàng

Phật tử khắp mọi xóm làng

Về đây Tu học... dể dàng ngày đêm...

 

Người mù nghe Pháp sáng thêm

Hiểu rõ nhân quả... dịu mềm an nhiên

Pháp Quang lan toả mọi miền

Người người tìm đến... học liền mới cam.

 

Người bình thường... bỏ lòng tham

Tin vào Phật Pháp, năng làm điều hay

Chuyên tâm tu sửa đêm ngày

Gieo trồng phước đức... hăng say tu hành.

 

Người tàn tật... hiểu ngọn ngành

Vượt qua số phận... trở thành hửu nhân

Dù cho khiếm khuyết tay chân

Cũng sống có ích... tình thân đong đầy...

 

Tiếng thơm vang dội đó đây

Bảo Quang hội tụ... dựng xây tình người

Bếp từ thiện, vang tiếng cười

Đó là thành quả... mấy mươi năm ròng ...!

 

16/10/2015

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...