Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,150

Chưa Trọn Đạo Làm Con

Hoanghai11

263 views

blog-0133561001470468846.jpgNghĩa của Mẹ........... Ta ví như trời bể

Ân của Cha......... Thì như thể cao non

Có mấy ai... Chữ Hiếu được vuông tròn

Không hối tiếc... Phận làm con chưa vẹn...

 

Mẹ cho con..... Mẹ Không hề chọn kén

Con cho Mẹ........ Thì bớt xén nhỏ nhoi

Mẹ cho con....... Không bao giờ Mẹ đòi

Con cho Mẹ... Tính rạch ròi ngày tháng...

 

Tình Mẹ Cha....... Như biển trời lai láng

Sống làm sao... Cho xứng đáng đạo con

Để khi Người... Đi khuất núi... khuất non

Không hối tiếc... Vì Đạo con... chưa trọn...

 

Vu Lan 2016

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...