Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,098

Tiền Mất Nghiệp Còn

Hoanghai11

249 views

blog-0893414001471860833.jpgCũng như chiếc lá trên cành

Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh vô thường

Quanh năm giãi nắng dầm sương

Chịu nhiều đau khổ ... sầu vương tình đời...

 

Lá già lá sẽ rụng rơi

Hoá thân cát bụi, về nơi ban đầu

Con người chẳng khác gì đâu

Hết duyên hết nợ... chui sâu ... đáy mồ.

 

Cả đời xây dựng tiền đồ

Cuối cùng rồi cũng, chui vô quan tài

Trở về ai cũng như ai

Của cải bỏ hết... đầu thai nghiệp còn.

 

Phước Đức không hề hao mòn

Phần Đức trao lại... cháu con hưởng hoài

Phần Phước theo ta miệt mài

Giúp ta An lạc... dài dài về sau.

 

Vậy nên ta hãy khuyên nhau

Tu Nhân Tích Đức... Mạnh giàu thiên thu.

Giác ngộ tìm về đường Tu

An Nhiên Tự Tại ... Ngao du muôn đời !

 

22.08.2016

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...