Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,150

Giàu Nghèo Hai Lối

Hoanghai11

1,078 views

blog-0970965001488598335.jpgGiàu sang người kính kẻ yêu

Muốn gì được nấy, thoả nhiều ước mơ

Người nghèo túng thiếu xác xơ

Tấm thân tiều tuỵ... nhạt mờ tình thân.

 

Hết thời bạn bè xa gần

Không thèm dòm ngó, dần dần cách xa

Đôi khi mang tiếng gian tà

Nói điều lẻ phải ... ai mà chịu nghe.

 

Nhiều tiền mua nhà sắm xe

Đi đâu cũng thấy, cũng nghe khen mình

Hết tiền câm nín lặng thinh

Bạn bè thân thuộc, coi khinh nghèo hèn.

 

Sự đời lắm cảnh bon chen

Không hiểu Nhân Quả, sang hèn phân chia

Tận phước tiền núi cũng lìa

Tuy nghèo tạo Phước, mai kia An nhàn.

 

Cầu mong trên khắp thế gian

Mọi người đều hiểu, hợp tan là gì

Vô thường ta đến ta đi

Tay không tay trắng, chẳng gì mang theo...

 

04.03.2017

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...