Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    3
  • views
    4,161

LỄ TẮM PHẬT

Thanh Nhung

331 views

blog-0641446001531568031.png

LỄ TẮM PHẬT (Thơ Vui)

 

Tắm phật được là nhân sinh

Để cho sạch sẽ trọn bề an nhiên

Con người cũng như trần gian

Cái ăn, cái diện, sạch đẹp thơm tho.

 

Lễ tắm Phật công chúng sanh

Hữu tình nhân ái cho nhau lòng phần

Tắm là sức khoẻ con người

Xuân hạ thu đông giữ gìn thân thể

 

Cái nóng, cái lạnh không khí

Chuyển mùa thời tiết gây nhiễm sinh đau

Trọng đại niết bàn gần xa

Yêu thương hạnh phúc trăm năm trồng người.0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...