Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Nhịn Đi ...

Hoanghai11

1,046 views

blog-0446382001540874263.png

Nhịn đi... chuyện dữ hoá lành

So đo chẳng lợi, mà sanh hận thù

Nhịn đi... không phải là ngu

Mà để dưỡng tánh, tịnh tu tâm mình.

 

Nhịn đi... phước sẽ hồi sinh

Hơn thua sân hận, hại mình mà thôi

Nhịn đi... giãi nghiệp luân hồi

Tranh đua dành giật, đứng ngồi không yên.

 

Nhịn đi... cho khỏi ưu phiền

Cho tâm thanh tịnh, phước điền tạo sanh

Nhịn đi... muôn sự sẽ lành

Trời yên biển lặng, cơm canh no đầy.

 

Nhịn sẽ... không bị héo gầy

Mà lòng thanh thản, vui lây cả nhà

Nhịn đi... dù trẻ hay già

Cũng sẽ được nhận, món quà bình yên.

 

Nhịn cho tâm tánh dịu hiền

Cho đời hết khổ, bách niên mặn nồng

Nhịn để êm ấm vợ chồng

Phước đức ta tạo, sẽ không hao mòn.

 

Nhịn được muôn sự vuông tròn

Lòng không vướng bận, chẳng còn khổ đau !

 

30.10.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...