Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,098

Sống Vì Nhau

Hoanghai11

519 views

blog-0882756001551148952.png

Ở đời nên sống vì nhau

Đừng gieo cay đắng, khổ đau cho đời

Nhân quả chứng ở mọi nơi

Gieo gì gặt nấy, sẽ rơi vào mình.

 

Hãy sống có nghĩa có tình

Yêu thương vạn vật, chúng sinh muôn loài

Niềm vui sẽ đến miệt mài

Phước đức lớn mạnh, trãi dài ngàn sau.

 

Đời người đã nhiều khổ đau

Ta nên thấu hiểu, mau mau tu hành

Hướng thiện tích phước để dành

Công đức vô lượng, duyên lành sinh sôi.

 

Mai sau giãi thoát luân hồi

An Nhiên Tự Tại, như ngồi Đài Sen.

 

26.02.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...