Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    377,420

Tâm Ý Tạo Phước

Hoanghai11

175 views

blog-0367309001553735969.png

Bụi trần bán níu thân ta

Nếu không gội rửa, thoát ra không thành

Tham lam quyền quí lợi danh

Phước đức hao tổn, mong manh mạng mình.

 

Nếu ta ăn ở thật tình

Biết gieo giống tốt, nẩy sinh phước lành

Biết nghĩ thương xót chúng sanh

Giúp người gian khó, Đạo thành Chân như.

 

Biết nhẫn nuôi dưỡng tâm từ

Dõi theo Chánh Pháp, sáng như trăng Rằm

Công đức lớn theo tháng năm

Phúc phần lưu giữ, muôn năm vẫn còn.

 

Một lòng một dạ sắt son

Tu tâm dưỡng tánh, gieo bòn phước duyên

Dụng tâm ăn ở thảo hiền

Phước đức lớn mạnh, An nhiên muôn đời.

 

28.03.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...