Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    377,205

Trở Về Gốc Thiện

Hoanghai11

136 views

blog-0050857001554853569.png

Kiếp xưa vì quá dại khờ

Gây bao lầm lỗi, bây giờ ăn năn

Kiếp này theo lời Phật răn

Hành thiện tích đức, khó khăn cam lòng.

 

Đời người vấn đục khơi trong

Ai ai cũng muốn, cầu mong an lành

Nhưng nếu... biết cách tu hành

Mai sau đời sẽ... tươi xanh sắc màu.

 

Kiếp này gặp nhiều khổ đau

Là do kiếp trước, hại nhau gây thù

Chưa biết gieo phước tiến tu

Gây nên lầm lỗi... rối mù Đạo tâm.

 

Dẫu cho đời có thăng trầm

Cũng nên sống đúng, lương tâm của mình

Muôn sự giữa cõi Nhân sinh

Luân hồi Nhân quả, phân minh rõ ràng.

 

Trí minh nương tựa Đạo Vàng

Hành thiện tích đức, là đang trở về

An vui dưới Ánh Bồ Đề

Phước đức lớn mạnh, chẳng hề buồn đau.

 

10.04.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...