Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    377,406

Tin Vào Nhân Quả

Hoanghai11

174 views

blog-0200405001555026626.png

Buồn thay cho kiếp con người

Tranh đua dành giật, khóc cười chán chê

Nhiều người lạc mất lối về

Vai mang nặng nghiệp, chẳng hề ăn năn.

 

Đến khi gặp phải khó khăn

Đức mòn phước tận, kiếm ăn không thành

Trách trời oán đất tạo sanh

Mà không biết nghĩ, nhân lành đâu ra.

 

Cuộc đời rộng lớn bao la

Nhân nào quả nấy, theo ta muôn đời

Sống đừng chỉ biết kiếm lời

Biết Cho biết Nhẫn, giúp đời bình an.

 

Muôn sự trên chốn trần gian

Có qua có lại, có tàn có sinh

Gieo Thiện được hưởng an bình

Gây ác nhận quả, điêu linh sau này.

 

Nên làm điều tốt điều hay

Tu Tâm dưỡng tánh, sau này an vui

Tương lai được hưởng ngọt bùi

Ấm Êm Hạnh Phúc, niềm vui tràn đầy !

 

12.04.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...