Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,088

Đường Do Ta Chọn

Hoanghai11

191 views

blog-0831162001562041244.png

Đời người được mất hơn thua

Mấy ai tránh khỏi, cay chua ngậm ngùi

Khi thắng lợi, thì mừng vui

Lúc gặp thất bại... rút lui một mình.

 

Muôn sự trong cõi nhân sinh

Đều có hai mặt, để mình nhận ra

Tất cả đều do tâm ta

Bên thiện bên ác, Phật Ma hai đường.

 

Trò đời lắm cảnh đáng thương

Lòng tham vô đáy, chẳng nhường cho ai

Nhiều kẻ tuy là có tài

Vì quá tham vọng, lầm sai để đời.

 

Đến khi hoạ tới kêu trời

Chứ không hề nghĩ, nợ đời trả vay

Nhân quả rõ như ban ngày

Gieo gì gặt nấy, đời này chớ khinh.

 

Dẫu đời là nhục hay vinh

Sống cho phải Đạo, tâm mình sẽ an

Niềm vui sẽ đến ngập tràn

Ấm êm Hạnh phúc, Phật ban phước lành !

 

02.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...