Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,088

Tạo Phước Sinh An

Hoanghai11

212 views

blog-0292143001562123023.png

Bao nhiêu sự việc trên đời

Đều do tham vọng, lỗ lời sinh ra

Không nên oán gần trách xa

Muôn sự nên nhớ, do ta mà thành.

 

Kiếp xưa nếu biết tu hành

Kiếp này sẽ được, an lành yên vui

Khi xưa ân oán ngập vùi

Đời này nhận quả, ngậm ngùi khổ đau.

 

Đời người ai cũng giống nhau

Đều muốn giàu có, trước sau vẹn tròn

Nhưng do nghiệp củ vẫn còn

Trả chưa hết nghiệp, héo hon hao gầy.

 

Dù đời sống khổ lất lây

Lòng ta hướng thiện, tràn đầy tình thương

Thì được Chư Phật Mười Phương

Độ trì dìu dắt, dẫn đường tiến tu.

 

Bầu trời tan hết mây mù

Phước đức lớn mạnh, cho dù ở đâu

Cuộc đời hết khổ hết sầu

Ấm êm Hạnh phúc, dài lâu muôn đời !

 

03.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...