Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,007

Tu Và Luyện

Hoanghai11

190 views

blog-0769100001562900040.png

Nhân sinh sống kiếp con người

Buồn vui sướng khổ, khóc cười tuỳ duyên

Nếu biết ăn ở thảo hiền

Hành thiện tích đức, phước liền nẩy sanh.

 

Việc gì cũng phải học hành

Biết tu biết luyện, sẽ thành ước mong

Dẫu cho số phận đục trong

Cũng đừng hoen ố... tấm lòng từ bi.

 

Đạo đời vững bước ta đi

Sống không hổ thẹn, cần gì cao sang

Kiên tâm bền chí vững vàng

Làm nên mọi việc, là đang nên người.

 

Thế gian kẻ khóc người cười

Là do tâm đức, lòng người xấu xa

Nhớ lời dạy của Ông Cha

Tu Nhân Tích Đức, trẻ già đừng quên.

 

Có phước ăn ra làm nên

Có tâm hành thiện, ơn trên độ trì

Có lòng Nhân nghĩa Từ bi

Có được tất cả, những gì ta mong.

 

Mai sau cuộc sống thong dong

An Nhiên Tự Tại, cõi lòng thảnh thơi !

 

12.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...