Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,147

Khổ Vì Nghiệp

Hoanghai11

193 views

blog-0080683001563940655.png

Con người sống trên trần gian

Ai ai cũng muốn, bình an mạnh giàu

Không ai lại muốn khổ đau

Nhưng do nghiệp củ, trước sau tràn về.

 

Khi xưa lầm lạc si mê

Tham lam danh lợi, rủ rê phát tài

Gây nên bao chuyện trần ai

Tạo nên nghiệp chướng, trải dài tháng năm.

 

Muốn tránh u ám tối tăm

Sám hối tu sửa, và chăm tu hành

Thường xuyên tránh dữ làm lành

Tích đức tạo phước, để dành mai sau.

 

Cuộc đời sẽ hết khổ đau

Phước đức lớn mạnh, gội lau tâm mình

Duyên lành sẽ được nẩy sinh

Mười Phương Chư Phật, độ mình an vui.

 

Mai sau an hưởng ngọt bùi

Không còn đau khổ, niềm vui tràn đầy

Hạnh phúc trọn vẹn ngất ngây

An Nhiên Tự Tại, trời mây một màu

 

24.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...