Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,007

Viết Chữ Tâm

Hoanghai11

203 views

blog-0592430001564361470.png

Chữ TÂM không ngắn không dài

Sống không tâm đức, có tài cũng dư

Chữ TÂM lỡ có viết hư

Sửa đi sửa lại... giống như nồi hàn.

 

Chữ TÂM bên cạnh chữ Gian

Sống đời vô nghĩa, sớm tàn mà thôi

Chữ TÂM chẳng phải xa xôi

Vậy mà nhiều kẻ, không ngồi đúng tâm.

 

Chữ TÂM viết rõ nhìn lầm

Bởi nó sâu thẳm, âm thầm đổi thay

Chữ TÂM rõ như ban ngày

Thế nhưng nhiều kẻ, thường hay bị lừa.

Chữ TÂM học mãi không thừa

Cả đời uốn nắm, vẫn chưa thập toàn

Chữ TÂM đi với chữ An

Chẳng còn đau khổ, gian nan nữa rồi.

 

Chữ TÂM viết đứng viết ngồi

Sao cho An Tịnh, sánh đôi vẹn tròn

Tâm An tham hận không còn

Tiêu tan phiền não, vàng son đổi đời !

 

29.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...