Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,098

Tâm Sanh Thiện Ác

Hoanghai11

208 views

blog-0714595001566963219.png

Ngụp chìm trong chốn ba sinh

Tranh đua dành giật, thân mình khó yên

Bon chen danh lợi đồng tiền

Sự đời bạc bẻo, đảo điên lòng người...

 

Thế gian kẻ khóc người cười

Vì danh vì lợi, nhiều người đổi thay

Lãng quên đạo nghĩa xưa nay

Cái Tôi lớn mạnh, đánh bay nhân từ.

 

Khi xưa nghèo đói chẳng hư

Bây giờ giàu có, giống như quỉ già

Trong lòng chỉ biết mình ta

Quên tình thân thuộc... ai là anh em.

 

Người làm thì trời đang xem

Nhân nào quả nấy, che Rèm được sao

Đời người chẳng sống được bao

Hãy đưa Tâm Đức, trở vào lòng ta.

 

Phước đức lớn mạnh sinh ra

Từ trong tâm ý, của ta mà thành

Mai sau sẽ được an lành

Ấm êm Hạnh phúc, rạng danh muôn đời !

 

28.08.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...