Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,088

Đơn Đặt Hàng

Hoanghai11

217 views

blog-0844251001568175892.png

Nhiều người ngoài đời dối gian

Vào Chùa lạy lục, khóc than đủ điều

Hỏi Phật nào lại nương chiều

Thói hư tật xấu, làm điều xấu xa.

 

Đừng nên lừa bạn dối ta

Lòng không chân thật, Phật ma cũng hờn

Tâm thành sống thật là hơn

Tự mình tạo phước, là đơn đặt hàng.

 

Chớ vì tham vọng bạc vàng

Gây nên lầm lỗi, là đang hại mình

Bởi trong kiếp sống nhân sinh

Gieo gì gặt nấy, do mình tạo ra.

 

Đơn hàng ta đặt cho ta

Nhận sớm hay muộn, đó là tuỳ duyên

Nếu mà không còn phước điền

Hàng ấy sẽ đến, sớm liền nay mai.

 

Khi ta sửa đổi lầm sai

Quay về Bến giác, tương lai sáng dần

Phước đức ta tạo hộ thân

Tâm thành Phật độ, chẳng cần lo chi.

 

11.09.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...