Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,837

Đừng Hỏi Tại Sao

Hoanghai11

237 views

blog-0596371001574052980.png

Nhiều người cứ luôn hỏi rằng

Đời này nhân quả, công bằng hay không

Vì sao tu vẫn uổng công

Hoạ đến như thể... nước sông tràn về.

 

Nào hay kiếp trước U mê

Tham Sân Si Hận, rủ rê cả đàn

Nên giờ nghiệp củ chưa tan

Còn phải trả nghiệp, gian nan đủ điều.

 

Đời này hành thiện tuy nhiều

Nhưng còn nợ củ, chưa tiêu chưa trừ

Đến khi phước đức có dư

Thì đời sẽ được, vô tư an bình.

 

Nên trong cuộc sống mưu sinh

Tu nhân tạo phước, cho mình về sau

Mai kia sẽ được mạnh giàu

Ấm êm Hạnh phúc, bên nhau vững bền.

 

Nhớ câu "Có chí thì nên"

Có Tâm mới được, ơn trên độ trì

Tâm lành hành thiện Từ bi

Công đức Vô lượng, hoạ đi phước về.

 

18.11.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...