Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,147

Tịnh Tâm Bớt Sai

Hoanghai11

215 views

blog-0055325001575874946.png

Đời chẳng ai được vẹn tròn

Được này mất nọ, sáng còn chiều tan

Đừng vì cuộc sống gian nan

Để rồi đánh mất... tâm can của mình.

 

Trú thân giữa chốn ba sinh

Tịnh tâm suy xét, để mình bớt sai

Dù ta là người có tài

Đôi khi lầm lỡ, không ai mà ngờ.

 

Thiện ác mong manh đôi bờ

Dụng tâm tu dưỡng, từng giờ từng giây

Đừng để tham vọng bủa vây

Tham tài hám lợi, sẽ gây nghiệp trần.

 

Quay về giữ lấy bản thân

Bao dung độ lượng, rất cần cho ta

Tâm lành phước sẽ sinh ra

Mai sau trọn vẹn, cửa nhà ấm êm.

 

Tánh thiện ngự trị ngày đêm

Công đức vô lượng, càng thêm mạnh giàu

Phước đức lưu lại ngàn sau

Ấm êm Hạnh phúc, đẹp giàu tương lai !

 

09.12.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...