Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    4
  • comments
    2
  • views
    7,868

Ví dầu cho Bậu - cho tôi

Sign in to follow this  
doanthu78

314 views

Người ta cưa cây xẻ ván để làm cầu.

Bậu khắc nghiệt chặt đôi cho lỡ nhịp.

Họa hoằn thay tiếng con bìm bịp.

Réo gọi đôi bờ báo nước kiệt, nước rong.

Đò đời người ngược dòng tôi chèo chống.

Bậu hững hờ mặc nước xiết cuốn đò trôi.

Quẳng gánh lo đi nhận tiếng bạc đãi bôi.

Mặc con nước, mặc tiếng than con bìm bịp.

Mặc mõi mê, mặc trò đời khinh miệt.

Tôi kiệt sức rồi, Bậu có biết được gì không?

 

Sg, 24/05/2006

Xanh Rêu

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...