Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    4
  • comments
    2
  • views
    7,852

Trả lại những ngày xưa

Sign in to follow this  
doanthu78

296 views

Khi những mùa đi qua

Hanh khô vùng cỏ cháy

Hoa vông đỏ bờ giồng

Thèm chiếc nem hương bưởi

.

Khi mùa lũ đi qua

Mang mùi hương sông nước

Bàng bạc mãnh trăng non

Thả thuyền trôi ngọn sóng

.

Mùa nối mùa tiếp bước

Bỏ lẵn gióng thời gian

Ký ức xưa bẽ bàng

Nằm co buồn trong xó

.

Hôm qua mùa của gió

Quất cong nhành tre cong

Thổi dĩ vãng qua đồng

Trụi trơ mòn nắm đất.

.

Còn ai trong tiềm thức

Cõng mòn mõi qua sông

Khum gối đời còm bạc

Trút xưa mèm theo giông.

.

Trả về đây chiếc nem

Trả về đây hương cỏ

Trả đỏ bờ hoa vông

Trả tình theo con nước

.

Tát cạn ánh trăng thề

Sóng sòai bên dòng cũ

Trả làm sao cho đủ

Món nợ tình thời gian.

 

 

Sg, 13/11/2008

- Xanh Rêu -

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...