Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    4
  • comments
    2
  • views
    7,888

Và ngày xưa cũng khác

Sign in to follow this  
doanthu78

361 views

Tặng bác sĩ Trung

 

 

Rồi những mùa yêu cũng dần lướt qua mau

Bỏ mặc hư hao bỏ mặc buồn

Quá khứ chẳng cởi truồng qua ngõ cũ

Lối xưa mèn đâu vỏn vẹn mình anh

Chiếc lá xanh chẳng lìa cành

Bờ cỏ dại vẫn vô thần vẫy gió

Mộng yêu thương vẫn xanh rì một thủa

Chỉ khác là

là ...

Anh đã khác với ngày xưa

 

 

 

Sg, 30 /11 / 2008

Xanh Rêu

Sign in to follow this  


1 Comment


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...