Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    0
  • views
    3,622

<<LÊN ĐỒNG>>

Sign in to follow this  
dangthuyet

330 views

Chầu văn đẹp nét dân gian

Buồn thay đời đẩy nó sang nhảy đồng

Mõ reo nhịp trống tông…tông….

Đàn ca quật cẳng gọi đồng ra sân

 

Mâm trên ngũ quả phát phân

Miệng ngân tiếng hú xuất thần dại điên...

Loi choi chân sáo liên miên

Áo xanh áo đỏ … Cậu truyền tứ phương

 

Con nhang đệ tử luyên thuyên

Lậy cô… lậy cậu…. vứt tiền ra hương

Xót cho một lũ đáng thương

Sáng đầu đẹp mặt mà xương thói đồng.

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...