Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    0
  • views
    3,629

PHỐ LÀNG

Sign in to follow this  
dangthuyet

341 views

Phố làng!

Lấm láp chiều đông

Nửa quê nửa tỉnh nhà không số nhà

 

Phố làng!

Tím ngắt sườn đê

Lợn kêu húc máng trâu về chốn trâu

Lanh canh thuyền gõ chân cầu

Áo nâu thấp thoáng đầm sâu chạy mùa

 

Phố làng!

Liếm nết ngàn xưa

Cây đa giếng nước cũng vừa đi tong

Thôn quê choáng ngợp đôi dòng...

Váy xanh tóc đỏ quét cong đường làng

 

Phố về mở cửa tuênh toang

Còn ai?

Ai nhớ?

Góc làng thủa xưa...

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...