Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    0
  • views
    3,622

ÁO MÂY NGÀN

Sign in to follow this  
dangthuyet

228 views

Có duyên nhận áo mây ngàn

Đắm say sắc lính... dịu dàng hương quê

 

Bao năm quân ngũ hiện về

Tâm tư thổn thức... nhớ khê cháy chiều

 

Nhớ đêm vọng gác tiền tiêu

Nhớ cơn sốt rét liêu siêu tán rừng

Nhớ ngày vượt suối trèo bưng

Bom rơi pháo giật theo từng bước chân

Nhớ khi dã ngoại xa gõ̀n

Xuôi Nam ngược Bắc bao lần có nhau

Nhớ trưa nắng đổ trên đầu

Gió Lào hầm hập chui đâu cũng tràn

 

Bẵng qua mấy chục thu vàng

Đêm vui mặc lại. Ngân vang tiếng lòng

 

Nhớ ai... Ai nhớ... Ai mong

Nhớ mầu mây trắng... níu dòng tương tư...

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...