Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng kýnguyendinhthi


nguyendinhthi

“Tôi (Nguyễn Đình Thi) như con vịt, biết bơi một tý, biết chạy một tý, biết bay một tý”.
    hoặc Đăng nhậo    Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung