Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/10/2017 in all areas

  1. 1 point
    Bao nhiêu thế sự trên đời Buồn vui sướng khổ, chẳng rời được đâu Người này vì lợi lún sâu Người kia tham vọng... đau sầu chẳng an... Con người sống giữa trần gian Đúng sai lầm lỗi... muôn vàn lý do Chung qui cái Tôi quá to Không hề nghĩ tới... đắn đo lòng Người. Nhiều khi lại còn mỉm cười Cho rằng nhân thế, mọi người như nhau Không hề hiểu được khổ đau Những người lặng lẽ... đứng sau lưng mình. Sống đời trân trọng chữ Tình Có qua có lại... nhục vinh đỡ đần Nâng niu trân trọng tình thân Ngày qua tháng lại, thêm phần An Vui ! 10.06.2017 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...