Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/10/2017 in all areas

  1. 1 point
    Ta là khách trọ trần gian Trăm năm rồi cũng, héo tàn hóa thân Nhân lúc còn ở trên trần Tích chút phước đức... rất cần về sau. Đời người rồi sẽ qua mau Hãy vui vẻ sống, trao nhau nụ cười Thiện tâm trân trọng tình người Nâng niu cuộc sống... vui cười an nhiên. Sống vui sống khỏe là tiên Đừng gieo ân oán, ưu phiền cho ai Tĩnh giấc hướng về tương lai Nhân từ độ lượng, Như Lai độ trì. Thành tâm nuôi dưỡng Từ bi Trăm năm trọn kiếp... ra đi nhẹ nhàng Qui Y nương ánh Đạo vàng Ngày về Cực lạc ... sẵn sàng đón ta ! 10.09.2017 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...