Jump to content

chuPao

Thành viên
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About chuPao

  • Rank
    Cấp bậc:
  1. thơ ta - chữ nghĩa quê mùa ta đem rao bán - chỉ đùa vui chơi bực mình - ta vứt cho đời câu thơ tang lõang giữa trời phong reo. thơ ta - nửa túi luôn đeo khì khà men rượu - vần gieo giải sầu . đêm nay em ở nơi đâu ? có còn vọng nguyệt bên lầu quán xưa !? thơ tôi - rao bán ai mua ? em chê chán bỏ mấy mùa trăng qua. từ em - áo cưới xe hoa là thơ tôi cũng nhạt nhòa văn chương. thơ tôi - em vứt giữa đường để tình thơ lạnh - đêm sương đợi chờ tôi giờ - trên bến sông mơ với dòng thơ nhỏ bên bờ quạnh hiu ! PHAN TƯỞNG NIỆM

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...