Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

2. 4-12-2016 Cải nở tràn bờ ngút chân mây. Áo vàng tha thướt, phấn vương đầy. Em đi tỏa nắng vương đuôi mắt. Kẻ trót si tình tim ngất ngây.
Feb 08 2017 08:59 PM

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung