Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Kieu Anh HuongTỐ TRINH

Cảm ơn bạn Tố Trinh đã mừng sinh nhật KAH từ... năm ngoái ! Nhưng rất xin lỗi bạn vì mấy năm rồi bận với công việc không vào diễn đàn thường xuyên nên... bây giờ đã bị xóa hết rùi.. Oa oa...
Oct 09 2013 02:45 PM

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung